5 bonusových TOP komentov #75

Kokain má podľa výskumu na mozog podobný účinok ako je zamilovanosť. Jakub pridal dodatok, s ktorým sa plne stotožňujeme.

Medicína je čarovná sama o sebe. Človek sa musí naučiť všetky latinské názvy, a potom nesmie mŕtvych ľudí označovať ako mŕtvych…

Keď hľadáš radu na priznaniach, nikdy neočakávaj dobrú radu 🙂

Nový kandidát na Darwinovu cenu.