Podmienky používania

1. Úvodné ustanovenie

1.1 Tieto podmienky upravujú používanie portálu topkomenty.sk. Portál zahŕňa všetky časti webovej stránky, jej pod-stránok, obsah, zdrojové kódy.

1.2 Prevádzkovateľom webovej stránky je Patrik Sterčo, IČO: 04347145, ďalej len „prevádzkovateľ“.

1.3 Akceptovaním podmienok a používaním portálu topkomenty.sk súhlasí užívateľ s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté. Užívateľ webovej stránky je akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi a používa portál topkomenty.sk

1.4 Pokiaľ nesúhlasíte s podmienkami uvedených na tejto stránke, potom nie ste oprávnený využívať a používať portál. V tomto prípade by ste mali ukončiť používanie portálu topkomenty.sk. Ak ste nespokojný s akoukoľvek časťou portálu potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať portál používať. V inom prípade má užívateľ povinnosť kontaktovať prevádzkovateľa portálu pomocou kontaktného formuláru uvedeného na webovej stránke.

2. Podmienky používania Portálu

2.1 Používanie portálu je možné od 16 rokov. Ak nemáte aspoň 16 rokov, nemôžete portál používať.

2.2 Ako užívateľ portálu ste povinný nenahrávať, neprenášať ani šíriť obsah, ktorý porušuje práva tretích osôb alebo je protiprávny, urážajúci hanlivý alebo podvodný.

2.3 Ako užívateľ portálu ste povinný nenahrávať, neprenášať ani šíriť osobné údaje inej osoby, pokiaľ nemáte súhlas danej osoby jeho osobné údaje nahrávať, prenášať alebo šíriť.

2.4 Ako užívateľ portálu ste povinný nenahrávať, neprenášať ani šíriť obsah, ktorý hlása alebo podnecuje násilie; rasizmus; etnickú neznášanlivosť; erotický alebo pornografický obsah; obsah, ktorý môže negatívne vplývať na psychický stav, duševné zdravie iných užívateľov portálu. 

2.5 Ako užívateľ portálu máte zakázané zhromažďovať, spracovávať alebo inak pracovať s obsahom portálu bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa portálu. 

2.6 Za porušenie týchto podmienok zodpovedá výhradne užívateľ, ktorý sa porušenia dopustil. Prevádzkovateľ portálu si vyhradzuje právo užívateľ, ktorí sa dopustia porušenia týchto podmienok trvale zablokovať a nahraný obsah zmazať.

2.7 Užívateľ má povinnosť odškodniť v celom rozsahu prevádzkovateľa, pokiaľ vzniknú škody a náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s tým, že užívateľ porušil podmienky uvedené na tejto stránke.

2.8 Pokiaľ užívateľ nájde obsah, ktorý porušuje jeho vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva, môže zadať žiadosť o odstránenie daného obsahu pomocou kontaktného formuláru uvedeného na webovej stránke v sekcii Kontakt. Prevádzkovateľ je následne povinný hlásenie vyhodnotiť a obsah buď vymazať, alebo žiadosť zamietnuť s patričným odôvodnením.

3. Podmienky registrácie a správy užívateľského účtu

3.1 Na Portáli je možnosť založenia užívateľského účtu. Je potrebné vyplniť a odoslať príslušný registračný formulár. Pre registrovanie a vytvorenie účtu je možné využiť taktiež overovacie služby tretích strán (Google+, Facebook). Užívateľ s účtom (ďalej len „registrovaný užívateľ“) má možnosť využívať ďalšie funkcionality, ktoré nie sú prístupné nezaregistrovaným užívateľom.

3.2 Pokiaľ umožníte tretím osobám využívať portál prostredníctvom Vášho užívateľského účtu, preberáte plnú zodpovednosť za správanie tejto osoby a prípadne porušenie podmienok používania portálu.

3.3 Registrovaný užívateľ je zodpovedný za nahrané súbory. Nahraním obsahu užívateľ dáva najavo, že k danému obsahu má pravo a môže ho slobodne šíriť. Prevádzkovateľovi portálu týmto spôsobom udeľuje licenciu na použitie takéhoto obsahu akýmkoľvek povoleným spôsobom.

3.4 Prevádzkovateľ si nárokuje právo na zrušenie funkcionality užívateľských účtov v akomkoľvek čase bez povinnosti udania dôvodu.

3.5 Ak užívateľ bude požadovať o vymazanie svojho účtu, má povinnosť kontaktovať prevádzkovateľa pomocou kontaktného formuláru uvedeného na webovej stránke v sekcii Kontakt.

Zásady ochrany osobných údajov

Všetky osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne. Je na Vašom zvážení, aké osobné údaje nám odošlete a poskytnete. Bez poskytnutia niektorých osobných údajov nie sme schopní Vašej prípadnej registrácie. 

Sami zodpovedáte za poskytnutie osobných údajov, za ich správnosť a úplnosť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadne škody, ktoré by mohli nastať Vaším dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, ani za škody, spôsobené tretími stranami. Pokiaľ nesúhlasíte s týmito podmienkami, potom nie ste oprávnený využívať a používať portál. V tomto prípade by ste mali ukončiť používanie portálu topkomenty.sk

Aké osobné údaje spracovávame

Osobné údaje spracovávame v prípade, že sa rozhodnete registrovať na stránke, komentovať alebo využiť kontaktný formulár.

Poskytnutie Vašich osobných údajov prebieha vždy na základe Vašej slobodnej vole, Vášho rozhodnutia a Vášho zváženia. Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám mohli vzniknúť na základe nesprávneho uvedenia osobných údajov, na základe ďalšieho šírenia, pokiaľ ste sa svoje osobné údaje rozhodli verejne zdieľať na portáli.

Osobné údaje ktoré spracovávame:

  1. informácie a dáta zo zariadenia, pomocou ktorého pristupujete na portál (napr. IP adresa, počet kliknutí, miesta kliknutia, HW alebo SW Vášho zariadenia, čas prístupu, dĺžka pobytu na portál
  2. e-mailovú adresu
  3. informácie získané prostredníctvom súborov cookies 
  4. informácie, ktoré získame prostredníctvom tretích strán (napr. Facebook, Google)

Účel spracovania osobných údajov:

Ak, ste nám poskytli osobné údaje, budú použité na nasledovné účely:

  1. Marketingové účely. Pod marketingové účely sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, účasť na súťažiach, newsletters (odosielanie mailov s novinkami), informácie o  novinkách a iné.
  2. Optimalizácia portálu. Informácie a dáta zo zariadenia, informácie získané prostredníctvom súborov cookies a informácie, ktoré získame prostredníctvom tretích strán nám pomáhajú pri zlepšovaní portálu tak, aby ste Vy ako užívateľ, mohli portál využívať lepšie, rýchlejšie a pohodlnejšie.

Vaše práva

Užívateľ má právo v zmysle GDPR na (a) právo na opravu, (b) právo na výmaz, (c) právo na prenosnosť údajov, (d) právo namietať, (e) odvolanie súhlasu, (f) právo na prístup k informáciám.

 

Kontaktujte nás

Ak budete mať nejaké otázky ohľadom VOP v alebo budete chcieť využiť svoje právo, môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formuláru alebo priamo na mail topkomenty@gmail.com