Akou vetou ste dokázali niekoho nechcene uraziť? (Príbehy zo života ľudí #143)