Akú najdivnejšiu požiadavku ste od niekoho dostali? (Príbehy zo života ľudí #240)

Photo by Erik Mclean