Kedy vás pobavil váš otec? Čo vyviedol? (Príbehy zo života ľudí #311)

Photo by Nathan Cowley