Najdivnejšie požiadavky, pri ktorých vám rozum zostal stáť (Príbehy zo života ľudí #216)

Photo by Tirachard Kumtanom