Najlepšie hlášky detí (Príbehy zo života ľudí #165)