Najlepšie klebety, ktoré ste o sebe počuli (Príbehy zo života ľudí #145)