Najsprostejšie otázky od zákazníkov č.3 (Príbehy zo života ľudí #107)


Čekuj aj prvý perfektný diel najsprostejších otázok od zákazníkov.

Najsprostejšie otázky od zákazníkov (Príbehy zo života ľudí #39)