Najsrandovnejšie veci, ktoré ste vyviedli v puberte (Príbehy zo života ľudí #26)