Najtrápnejšie baliace frázy (Príbehy zo života ľudí #91)

A Happy-end na záver 🙂