Najväčšie hlúposti, ktoré ste ťahali na dovolenku (Príbehy zo života ľudí #28)