Stalo sa vám, že ste sa smiali alebo ste niečo zadreli v úplne nevhodnej chvíli? (Príbehy zo života ľudí #282)

Občas sa vyskitne situácia, kedy smiech nie je vhodný. Všetci dobre vieme, že v takýchto situáciach je veľmi ľahké zadrieť niečo vtipné alebo dostať až povestný záchvat smiechu. O tom sú dnešné príbehy zo života ľudí.