Vtipné priezviská č.3 (Príbehy zo života ľudí #276)

Photo by Allan Mas


Vtipné priezviská č.2 (Príbehy zo života ľudí #116)