Zažili ste nejaký vtipný zážitok v kostole alebo na omši? (Príbehy zo života ľudí #305)

Photo by Josh Applegate on Unsplash

Kostol je dôstojným miestom, kde sa veriaci ľudia modlia so všetko vážnosťou k Bohu. Občas vie byť veselo ale aj v kostole. Vtipné hlášky alebo scénky čakajú za každým rohom. To potvrdzujú dnešné vtipné zážitky z kostolov a omší. Príjemnú zábavu.