Čo ste našli pri upratovaní a nemali ste tušenie, čie alebo odkiaľ to je? (Príbehy zo života ľudí #127)