Kvôli akej maličkosti ste sa dokázali rozísť s frajerom/frajerkou? (Príbehy zo života ľudí #199)