Martin Reway sa pokúsi o ďalší reštart kariéry. Juraj to totálne zaklincoval…

Martin Réway sa po ťažkej chorobe už roky žiaľ nevie dostať do svojej hviezdnej formy. Reštartovať svoju kariéru sa pokúsil už niekoľkokrát. Juraj si nedal servítku pred ústa a vtipne to zaklincoval: