Najpamätnejšie hlášky učiteľov (Príbehy zo života ľudí #43)